Hakkımızda

Genel Bilgiler

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi, akademik personel ve öğrenciler düzeyinde bilimsel araştırmalarda bulunmak, stratejiler geliştirmek ve çözüm önerileri üretmek amacıyla kurulan Merkezimizin 07/11/2017 tarih ve 30233 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin” çerçevesinde düzenlenen amaçlar ve faaliyet alanları aşağıda yer almaktadır.

Merkezin Amaçları

Merkez, Üniversitede gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla aşağıdaki hizmetleri gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

a) Öğrencilerin akademik başarılarını arttıracak ve Üniversiteye yönelik tutumlarını daha olumlu hale getirecek faaliyetlerde bulunmak,

b) Eğitim ve öğretimi zenginleştirmek için öğretim elemanlarına yönelik programlar düzenlemek,

c) Göreve yeni başlayan öğretim elemanlarına Üniversite ve fakülte faaliyetleri hakkında bilgilendirici etkinlikler hazırlamak,

d) Öğrenme ortamlarının teknolojik altyapıdan faydalanarak geliştirilmesini sağlamak,

e) Ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin niteliğini yükseltmek,

f) Eğitim ile ilgili araştırmalar ve yayınlar yapmak

Merkezin Faaliyet Alanları

1- Merkez, öğrencilerin akademik başarılarını arttırmak için aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir.

a) Öğrencilerin akademik başarılarına etki eden unsurlar ile ilgili seminerler düzenlemek,

b) Öğrencilerin akademik başarılarına olumsuz yansıyan durumları tespit ederek çözüm önerilerini yönetimle paylaşmak

2- Öğretim üyelerinin akademik gelişimlerine destek olmak için aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir.

a) Öğretim elemanlarının uzmanlıkları doğrultusunda seminerler düzenlemesini sağlamak,

b) Öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda gelişim alanlarını belirlemek ve buna yönelik programlar hazırlamak,

c) Öğretim elemanlarının hazırladıkları ders notlarını sunabilecekleri çevrimiçi ortam hazırlamak.

3- Merkez, göreve yeni başlayan öğretim elemanlarını fakülte ve Üniversite hakkında bilgilendirmek aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir.

a) Üniversite yönetmeliği, öğrenci/akademik bilgi sistemi ve danışmanlık hizmeteleri hakkında bilgilendirici seminerler düzenlemek,

b) Üniversitemize yeni katılan öğretim elemanlarının akademik ve sosyal uyumunu destekleyici uyum programı düzenlemek.

4- Merkez, öğrenme ortamlarının teknolojik alt yapıdan faydalanılarak zenginleştirilmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir.

a) Üniversite bünyesinde Öğrenme Yönetim Sistemini (Örnek: Moodle) kurmak,

b) Tüm progamlar için bilgi paketlerini hazırlamak ve internet sayfasına eklemek,

c) Eğitime teknolojinin entegre edilmesi ile ilgili seminerler düzenlemek.

5- Merkez, öğretim elemanları ve öğrenciler düzeyinde araştırmalar yapmak için aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir.

a) Belirli aralıklarla ihtiyaç analizi yapmak,

b) Öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen faktörler ile ilgili araştırmalar yapmak,

c) Öğretim üyelerinin Üniversiteye karşı tutumlarına ilişkin araştırmalar yapmak,

d) Elde edilen sonuçları yönetim ile paylaşarak gerekiyor ise çözüm önerileri sunmak.

6- Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin niteliğini yükseltmek için Merkez aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir.

a) Ölçme ve değerlendirme hakkında seminerler düzenlemek,

b) Öğretim üyelerine sınav hazırlama ve değerlendirme konularında danışmanlık hizmeti vermek,

c) alternatif değerlendirme yöntemleri hakkında seminerler ve çalıştaylar düzenlemek.

7- eğitim ile ilgili araştırmalar ve yayınlar yapmak için Merkez aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir.

a) Çalışma alanları konusunda yayınlar yapmak,

b) Araştırma sonuçlarından yayınlar yapmak.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin