Üniversitemiz Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 74 Öğretim Elemanımıza yönelik “Eğiticilerin Eğitimi Semineri” düzenlendi.

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma merkezimiz tarafından 08 Haziran 2018 Cuma günü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ahmet Zengin Konferans Salonunda öğretim elemanlarımıza yönelik “Eğiticilerin Eğitimi Semineri” düzenlendi. Seminere üniversitemiz Fakülte / Devlet Konservatuarı / Yüksekokullardan 74 akademisyen katıldı. Seminer Merkez Müdürü Prof. Dr. Soner YAVUZ’un merkezin görev ve faaliyetleri hakkında kısa bir bilgi vermesi ile başladı. Yavuz, “2017-18 Akademik yılında kurulun Merkezin faaliyetleri kapsamında pilot okul olarak Ereğli Eğitim Fakültesinin belirlendiğini ve öğrencilerimizin üniversite yaşamına uyumuna yönelik eğitim seminerlerin düzenlendiğini, anket ve ölçeklerin uygulandığını, danışma günlerinin yapıldığını; söz konusu çalışmaların önümüzdeki yıl bütün kampüslerde de yapılmasının planlandığını” söyledi.

Seminerin ilk sunusu “Eğitim Programları ve Öğretim Yöntemleri” başlığı ile Dr. Öğretim Üyesi Elif AKDEMİR tarafından yapıldı. Sunum içeriğinde alanlara özgü derslerde kullanılabilecek öğretim yöntem ve teknikleri hakkında bilgiler verildi. İkinci sunu olan “Başarı ve Motivasyon” ise Doç. Dr. Özlem KORAY tarafından anlatıldı. Sunumun içeriğinde başarı ve motivasyonu arttırıcı yapılması gerekenler ve dünya örnekleri üzerinde duruldu. Sunum sonunda başarı ve motivasyon kavramlarını destekleyici yarışma etkinliği düzenlendi. Üçüncü sunum ise “Öğrenme Psikolojisi” başlığı altında Dr. Öğretim Üyesi Birsen ŞAHAN tarafından verildi. Öğrencilerin psikolojik ve akademik sorunlarına karşı önlemler ve yapılması gerekenler anlatıldı. Son sunum ise “Ölçme ve Değerlendirme” başlığı ile Dr. Öğretim Üyesi Beril SENEM YILMAZ tarafından verildi. Ölçme ve değerlendirme kavramlarının kavram haritasının hazırlanması ile başlayan sunu, ölçme ve değerlendirme sırasında dikkat edilmesi gerekenler ile soru hazırlamada dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler verildi. Sunular merak edilen soruların cevaplanması ile son buldu.

Eğiticilerin Eğitimi Seminer Sunuları

Motivasyon - Doç. Dr. Özlem KORAY

Öğrenme Psikolojisi - Dr. Öğr. Üyesi Birsen ŞAHAN

Ölçme ve Değerlendirme - Dr. Öğr. Üyesi Beril Senem YILMAZ

Eğitim Programı ve Öğretim Yöntemleri - Dr. Öğr. Üyesi Elif AKDEMİR

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin